Nyhet

Koronatiltak i fylkesnemndene

Det er gitt midlertidige regler for barnevernet og fylkesnemndene under koronautbruddet. Reglene inneholder hjemmel for å beslutte fjernmøte, fjernavhør og en utvidet adgang til kombinasjon av skriftlig og muntlig behandling.

Sentralenheten for fylkesnemndene har i et brev av 7. april kommet med informasjon om saksbehandlingen under utbruddet av Covid-19.

Les brevet fra Sentralenheten her.