Nyhet

Permitteringstid vil ikke bli godskrevet som praksistid for advokatfullmektiger

Tilsynsrådet skal tilskrives og informeres ved permittering av advokatfullmektiger.

Autorisasjonsforholdet anses som opphørt i den perioden permitteringen varer, og permitteringstiden vil derfor ikke bli godskrevet som praksistid ved en senere søknad om advokatbevilling. Ved delvis permittering vil praksistiden bli vurdert ut fra permitteringens innhold. Yngre Advokater henviser til de krav som stilles til innholdet i praksistiden for advokatfullmektiger i Justisdepartementets rundskriv G-25/97. Har du spørsmål knyttet til hvordan permittering påvirker din situasjon oppfordrer vi til å ta kontakt med Tilsynsrådet direkte.

Advokatforeningen tilbyr også juridisk og praktisk bistand til sine medlemmer, en oversikt over våre tilbud finner du her.

Se meldingen fra Tilsynsrådet her