Nyhet

Slik kommer man seg inn i domstolenes videomøterom

Fjernmøte med domstolene blir mer og mer vanlig, spesielt i disse tider. Her får du en oversikt over hvordan det fungerer.

Det er den enkelte domstol som arrangerer videomøtet som står for innkallingen og evt. bør kontaktes om den. Innkallingen vil normalt komme som en kalenderinnkalling, men i noen tilfeller via brev – med nødvendig informasjon om å delta i videomøtet. Det er for øvrig den enkelte domstol som har veiledningsplikt ovenfor advokatene/partene etter tvisteloven § 11-5.  

Domstoladministrasjonen viser til at du kan delta i videomøte fra ditt hjemmekontor, forutsatt at du har en normalt god internettforbindelse og en vanlig bærbar PC eller et nettbrett. Det er også mulig å komme inn i videomøtet via mobil. Har du et profesjonelt videokonferanseutstyr skal du også kunne delta via dette.  

Domstolene har laget en veiledning som er tilgjenglig her. 

Domstoladministrasjonen anbefaler at du tester utstyret først og skriver flg. i sin veiledning: 

“Før du skal delta i et rettsmøte via fjernmøteteknikk første gang, ber vi om at du tester utstyret du vil koble deg til møtet med. Du må da først gå gjennom oppkoblingsveiledning nedenfor for den måten å ringe til møterommet som er aktuell for deg. Deretter foretar du et testanrop til møteromsadressen test@anywhere.vc. Du får da testet om kamera, mikrofon og høyttaler fungerer. Møteromsadresse er det samme som "Meeting URl" - et begrep du vil støte på flere ganger i veiledningen.” 

Noen rettsmøter vil bli holdt som «hybrid-møter», hvor dommer(e) og kanskje advokater er i salen, mens øvrige kommer inn gjennom et videomøte. Dette avklares i den enkelte sak av dommeren i samråd med prosessfullmektigene.

I sivile saker forventer domstolene at advokater selv videreformidler informasjon om oppkobling til videomøte (kalenderinnkalling, møteromsadresse, Guest PIN) til egen part og egne vitner.

Ved gjennomføring av videomøter er det normalt hensiktsmessig at alle som ikke har ordet demper («muter») sin mikrofon, for å unngå unødvendig støy på linjen.

Om man ikke har gjennomført videomøte med domstolen tidligere og er usikker på hvordan det gjennomføres, kan det være en god idé å ta kontakt med saksbehandler på saken og avtale en test et par dager før rettsmøtet. Domstolen kan da sette opp et testmøte på en times tid hvor advokater/parter/vitner får testet systemet og oppkoblingen.

Du kan delta på følgende måter: 

Delta via nettleseren på PC-en. 
- Domstolene anbefaler Google Chrome som nettleser, og de anbefaler påkobling utenfor Citrix (hjemmekontorløsning) 

Delta via Pxip-appen på nettbrett eller mobil.

Delta via Skype for business på PC-en din.

Delta via Cisco Jabber på PC-en din. 

Delta via et profesjonelt videokonferansesystem.

Ring inn til møtet med telefon – med lyd og uten bilde.

Advokatforeningen har i tillegg fått opplyst at det vil være mulig å avholde møter med domstolene via Microsoft Teams. Dette må avtales konkret og det er ikke utarbeidet noen veiledning for dette.

Basert på erfaringen så langt har domstolene også utarbeidet noen anbefalinger for hva man kan gjøre dersom ting ikke fungerer.

Les disse anbefalingene her. 

Advokatforeningen har jevnlig dialog med Domstoladministrasjonen om IKT-løsninger med tanke på hvordan løsningene skal tilpasses og fungere for advokatene.