Nyhet

Mentorordningen 2021 er avlyst

Vi har dessverre vært nødt til å avlyse mentorordningen for 2021

Dette året har vært utfordrende på mange måter, for Advokatforeningen har det slått ut ved at det er usikkerhet rundt planlagte kurs og arrangement. Vi ser at mange vegrer seg for å melde seg på ulike kurs og arrangement, dette har også rammet mentorordningen 2021.

Vi har dessverre kommet til at mentorordningen 2021 må avlyses, da vi har opplevd stor svikt i antall påmeldinger.

2021 vil bli brukt til å evaluere og vurdere mentorordningen og dens form, og vi håper å komme tilbake med et nytt tilbud for 2022, dette vil i tilfelle bli annonsert på Advokatforeningens nettsider når tiden er moden for det.

Vi beklager å skuffe deg som ønsket å delta neste år, men håper å se deg ved en senere anledning.