Nyhet

Anbefaling til ansettelsesavtaler

Vi har nå fått på plass anbefaling til ansettelsesavtale for ansatte advokater og oppdatert anbefaling til ansettelsesavtale for advokatfullmektiger.

Anbefaling til ansettelsesavtale for advokatfullmektiger har vist seg å være et nyttig verktøy for våre medlemmer. Det er nå utarbeidet en tilsvarende anbefaling for ansatte advokater. Årets revisjon tydeliggjør advokatenes plikter etter hvitvaskingsloven og GDPR, og presiserer punktene om akkvisisjonsforbud og taushetsplikt. En sentral målsetning har vært å utforme balanserte avtaler som ivaretar både arbeidsgivers og arbeidstakers interesse.

Advokatforeningen anbefaler alle medlemmer å benytte avtalene i sin advokatvirksomhet.

Les mer om ansettelsesavtalene.

Her finner du vår anbefaling til ansettelsesavtale ved ansettelse av advokatfullmektig

Her finner du vår anbefaling til ansettelsesavtale for ansatte advokater.