Nyhet

Lovutvalgene er våre ekspertutvalg. Se de nye medlemmene.

Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og oppnevnes av vårt hovedstyre.

Dette er nye medlemmer fra 2021:

Asyl- og utlendingsrett: 
Félix Olivier Helle
Kjetil Sørensen
Elisabeth Løland
Daniel Riibe-Stokland

Avgiftsrett:
Trond Egil Egebakken

Bank, finansiering og valutta:
Eirik Solem
Carine Lindman-Johannesen
Elisabeth Eriksson

Børs og verdipapirhandelrett:
Andreas Jarbø
Sverre Sandvik

Erstatningsrett:
Marit Asphaug (Ny leder)
Janne Eide Roalkvam

Fangst, fiskeri og havbruk:
Erik Staurset Andresen

Reindrift og samerett:
Jon-Andreas Lange
Stig Gøran Hagen

Selskapsrett
Hedvig B. Reiersen (Ny leder)
Olav F. Perland

Sivilprosess og voldgift
Mira Tengesdal Torstenbø