Nyhet

Advokatforeningen på høring om Nav-skandalen

Merete Smith var invitert til høringen om NAV-saken som Stortinget gjennomførte 9. januar. Hun pekte blant annet på rammene for fri rettshjelp som en medvirkende årsak til at rettsstaten sviktet i denne saken