Nyhet

Kurs om advokaters oppfølging av NAV-saken

Advokatforeningen ønsker å bidra til at Regjeringens ordning med fri rettshjelp for de som vil klage på vedtakene fra NAV blir effektiv og samordnet og har derfor arrangert kurs for advokater.

Regjeringen har varslet at de vil igangsette en rekke tiltak, blant annet skal det opprettes en ordning med fri rettshjelp for de som ønsker å klage på vedtakene fra NAV.

Advokatforeningen ønsker å bidra til at ordningen blir effektiv og samordnet – både for de som er rammet og for advokatene. I første omgang arrangerte vi tirsdag 10. desember et kurs for advokater som etter hvert vil arbeide med disse sakene. Kurset inneholdt elementer fra både trygderett, erstatningsrett, EØS-rett og gjenopptakelse. Foredragsholdere var de erfarne advokatene Tom Sørum og Olav Lægreid, Håvard Ormberg - juridisk utreder for dommer Christiansen i EFTA-domstolen og Siv Hallgren - leder av gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Følgende advokater har så langt fulgt hele kurset:

Oslo   
Yasaman Aalei Jorunn Elisabeth Hegle Hovda
Jan Aanerød Jan-Arne Isaksen
Kjell Inge Ambjørndalen Lars Kjønniksen
Heidi Brandt Bodil Litlebø Lorenzi
Thorleif Bruland Zulifqar Munir
Mette Cappelen Hege Narmo
Karstein Egeland Ksenija Nilsen
Fredrik Sverstad Eriksen Egil Brå Oksavik
Kristin Aabelvik Evensen Frøydis Kristin Patursson
Brit Farhang Cathrine Pedersen
Tove Kristin Farstad Yvonne Pedersen
Siri Fuglestad Anders H. Rosenberg
Bjørn Gertz Olav Rød
Inger Gjerde Stina Saastad
Gorm Are Gammeltvedt Silje Hassellund Solberg
Anne-Therese Zahl Hagen Birgitte Tvedt
Cecilie Handeland Kine Marie Utrimark
Helge Roy Hansen Lene Wallem
Helge Hjort Fredrik Taarvik Wildhagen
Geir Peter Hole Matthias Wilding
Lars Ivar Holo  
Ida Elisabeth Alnes Holte  

 

Romerike krets
Roy André Håkonsen Arteid
John Tuflått
Per Ove Marthinsen

 

Østfold og Follo krets
Eva Westby
Solveig Brorson Olsen
Per Arne Skog

 

Oppland krets
Maria Novotna
Tone Ljoså

 

Sør-Rogaland krets
Liss Barbro Byrkjedal

 

Haugesund krets
Anders Gustavsen

 

Møre og Romsdal krets
Merete Lossius Opdahl

 

Hedmark krets
Marianne Wiken

Alle medlemmer som deltar på kurset, blir ført opp på denne listen. Dersom du ikke ønsker ditt navn på listen, send e-post til