Nyhet

Koronakrisen og hvitvasking

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved ØKOKRIM ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

ØKOKRIM presenterte sin trusselvurdering 16.april 2020. I et infoskriv på ØKOKRIMS nettsider, beskriver de noen viktige utviklingstrekk knyttet til koronapandemien. Et økt handlingsrom for kriminelle, svindel med dagpenger, redusert oppdagelsesrisiko og konkrete modus er noe av det ØKOKRIM peker på. Det er derfor viktig at rapporteringspliktige er ekstra årvåkne for nye indikatorer om hvordan de kriminelle utnytter koronakrisen. Rapporteringspliktige må vurdere hvordan deres virksomhet og produkter kan bli misbrukt på nye måter.  

Infoskrivet fra ØKOKRIM med mer informasjon om utviklingstrekkene under koronapandemien, finner du her.