Nyhet

Midlertidig lov om rekonstruksjon og ansvarsdekning

Etter den midlertidige rekonstruksjonsloven skal rekonstruktøren være en advokat med erfaring fra insolvensbehandling. Dersom du skal påta deg et slikt oppdrag eller være medlem av kreditorutvalg etter loven, bør du undersøke om ansvarsforsikringen dekker ansvaret ditt.

Stortinget har vedtatt midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven). Hovedformålet med loven er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale forhold er lønnsomme, i større grad kan reddes og arbeidsplasser og verdier sikres. Ikrafttredelse er 11. mai 2020.

Etter rekonstruksjonsloven § 8 (3) skal rekonstruktøren være en advokat med erfaring fra insolvensbehandling. Dersom du skal påta deg oppdrag som rekonstruktør eller som medlem av kreditorutvalg etter midlertidig lov om rekonstruksjon, bør du undersøke om profesjonsansvarsforsikringen din dekker ansvaret ditt.

Dersom du benytter Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet – individuell dekning eller firmaforsikring – er ansvaret imidlertid dekket.

Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at det ikke er uvanlig at forsikringsgivere begrenser forsikringssummen, i forsikringsvilkårene gjerne uttrykt slik: «per skadetilfelle og samlet for forsikringsperioden». Dersom du benytter Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring er imidlertid forsikringssummen per skade, uten begrensning på total forsikringssum.

Det må forventes at noen vil ha behov for å øke forsikringssummen.

Dersom du benytter Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring og har behov for forsikringssum opp til 20 MNOK, kan du tegne dette ved å fylle ut dette skjemaet (pdf).

Dersom du har behov for høyere forsikringssum enn 20 MNOK, kan Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway ved Cato Aamodt kontaktes på telefonnummer 928 90 100.

Her kan du lese midlertidig lov om rekonstruksjon.