Nyhet

Søknadsordning på plass - Kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende

Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. NAV har nå fått på plass en elektronisk ordning for søknad om kompensasjon.

Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. Kompensasjonsordningen er for deg som er selvstendig næringsdrivende og som helt eller delvis har tapt inntekt på grunn av koronautbruddet. Ordningen trådte i kraft 14. mars 2020.

Kompensasjonsordningen dekker 80 prosent av tapet på inntekter inntil 6G. 

Som selvstendig næringsdrivende må du enten ha et enkeltpersonforetak (ENK), et ansvarlig selskap (ANS), eller et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Selskapet må være registrert før 1. mars 2020.

NAV har nå fått på plass en elektronisk ordning for søknad om kompensasjon.

I søknaden oppgir du fra når inntektstapet ditt startet. Du må selv dekke de første 16 dagene med inntektstap. Det betyr at om inntektstapet ditt startet 14. mars kan du søke om kompensasjon fra 30. mars 2020.

Du må søke etterskuddsvis måned for måned. Hvis du har inntektstap i mai, kan du tidligst søke kompensasjon for denne måneden i begynnelsen av juni.

På NAV.no kan du lese mer om kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og søke om kompensasjon.