Nyhet

Regjeringen har samlet tiltak på nettside

Regjeringen har opprettet en ny nettside med tematisk oversikt og tilgang til de over 70 tiltakene som er blitt iverksatt for å håndtere koronasituasjonen.

Siden gir oversikt over de nasjonale tiltakene. I tillegg er det innført en rekke kommunale og regionale tiltak. Informasjon om disse finnes på lokale myndigheters nettsider.

På Regjeringen.no kan du se alle de nasjonale tiltakene.