Nyhet

Tiltakspakker – Skatt og avgift

Fasaden til Skattetetaten
Det er vedtatt flere endringer i skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Disse innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Næringsdrivende og selskap kan nå også søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav.

Søke om betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav

Fra 10. juni kan næringsdrivende og selskap søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Ordningen gjelder også krav som Statens innkrevingssentral kan gi betalingsutsettelse for. Det kan også søkes om utsettelse for mva 1. og 2. termin med forfall 10. juni. Skatteetaten opplyser på sin nettside, at innkreving ikke vilgjøres mens søknaden behandles.

De nye retningslinjene for betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av Covid-19-utbruddet gjelder fra 12. juni. Ordningen er ment å gjøre det enklere og mer fleksibelt å få en utsettelse som følge av koronasituasjonen. 

Det er et hovedvilkår at selskapet er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av koronasituasjonen. 

Det gjelder følgende tilleggsvilkår for næringsdrivende og selskaper:

 • at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd),
 • at alle pliktige oppgaver er levert,
 • at det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk.

Det gjelder følgende tilleggsvilkår for enkeltpersonforetak:

 • aktive enkeltpersonforetak som søker om utsettelse for skatte- og avgiftskrav knyttet til næringsvirksomhet blir vurdert etter vilkårene for næringsdrivende.
 • avsluttet enkeltpersonforetaket blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner.
 • utsettelse for skatte- og avgiftskrav som knytter seg til innehavers private forhold blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner.

Det kan ikke søkes om betalingsutsettelse for:

 • forskuddsstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse
 • artistskatt
 • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
 • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
 • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
 • erstatningskrav

Betalingsutsettelse kan bare innvilges frem til 31. desember 2020. 

På Skatteetaten kan du lese mer om ordningen og virkningen av innvilget betalingsutsettelse og søke om betalingsutsettelse.

SKATTER OG AVGIFTER

Nedenfor er oversikt over antatt relevante skatte- og avgiftsvedtak og forslag lagt ut på skatteetaten.no per 11. juni 2020.

Arbeidsgiveravgiften vil bli midlertidig redusert – innbetaling utsettes

Regjeringen har foreslått midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for mai og juni. Det konkrete forslaget vil komme 12. mai (revidert nasjonalbudsjett). Innbetaling av terminen for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai utsettes til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten.

Regjeringen varsler at det kan komme nye tiltak på kort varsel. Vi anbefaler at man følger med i utviklingen på regjeringen sin nettside med samlet oversikt over nasjonale tiltak og på skatteetaten.no.

Merverdiavgift – MVA/moms – utsettes

Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 14. april 2020 utsettes til 10. juni 2020. Det påløper ingen renter. MVA-meldingen skal leveres 14. april som normalt.

Utsatt formuesskatt

Eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020, kan få utsettelse med innbetaling av formuesskatt på virksomhetsformue (arbeidende kapital) når den forfaller til betaling i 2021. Eiere som kan sannsynliggjøre at bedriften vil gå med underskudd, vil kunne få redusert sin forskuddsskatt – som inkluderer formuesskatten – i 2020.

Forskuddsskatt for selskaper utsettes

Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inkludert overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15. april utsettes til 1. september. 

Dersom virksomheten er rammet av inntektstap, må du huske å endre skattekortet for å sette skattetrekket ned.

På Skatteetaten.no kan du endre skattekortet.

Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende utsettes

Innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere utsettes. Forfall blir i 2020: 1. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Dersom virksomheten er rammet av inntektstap, må du huske å endre skattekortet for å sette skattetrekket ned.

På Skatteetaten.no kan du endre skattekortet.

Utsatt innbetaling av finansskatt

Innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd 2018/2019

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Utsatt leveringsfrist for skattemelding

Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 utsettes fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. Skatteetaten oppfordrer næringsdrivende og selskaper til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Fristen for å betale tilleggsforskudd er uendret, 31. mai 2020.

Tvangsmulkt stanses

Skatteetaten har midlertidig stanset ileggelse av tvangsmulkt ved for sen levering av a-meldinger, mva-meldinger (herunder mva-melding som leveres med årstermin), årsoppgave for primærnæring og skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap.

BIDRAG OG REGNSKAP TIL TILSYNSRÅDET

Utsatt innlevering av regnskap, egenerklæring og betaling av bidrag til Tilsynsrådet

Fristen for innlevering regnskap og egenerklæring og betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden utsettes én måned fra opprinnelig frist, og til 30. mai 2020.

På Regjeringen.no finnes en samlet oversikt over nasjonale tiltak.

På skatteetaten.no finnes en samlet oversikt over skatte- og avgiftsmessige tiltak.

Advokatforeningen vil søke å holde denne artikkelen oppdatert.