Nyhet

Midlertidige regler innenfor justissektoren

Justisdepartementet sendte 24. mars et forslag til midlertidige regler om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren på høring.

Høringen hadde 24 timers frist. Saken er forelagt Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess og lovutvalget for sivilprosess og voldgift.

For Advokatforeningen er det viktig at domstolene så langt som mulig kan fungere effektivt også mens de omfattende smitteverntiltakene hindrer ordinær drift. Foreningen støttet derfor i det vesentligste forslaget til forskrift som nå er presentert. Foreningen hadde på den annen side også innvendinger mot deler av forslaget.

Her kan du lese Advokatforeningens høringsuttalelse av 25. mars. 

Her kan du lese Justisdepartementets høringsnotat.