Nyhet

Debattmøte om rettshjelp

5. november arrangerte Advokatforeningen debatt om fri rettshjelp i lys av Rettshjelpsutvalget sin utredning – Likhet for loven

De økonomiske grensene for fri rettshjelp er i dag svært strenge, og det er i dag kun 9% av den voksne befolkningen som oppfyller de økonomiske vilkårene for rettshjelp. Rettshjelpsutvalget foreslår i sin utredning at den nye rettshjelpsloven vil omfatte 25% av den vokse befolkningen.

5. november 2020 var stortingsrepresentant Maria Aasen-Svendsrud (AP), stortingsrepresentant Ingun Foss (H) og leder av rettshjelpsutvalget, Ingebjørg Tønnesen hos Advokatforeningen for å diskutere de forskjellige problemstillingene knyttet til dagens rettshjelpsordning. Debatten ble ledet av Aslak Bonde. 

Her kan du se hele debatten.