Nyhet

Dette er årets vinner av Talentprisen!

Advokatfirmaet Wiersholm mottar årets Talentpris for målrettet arbeid gjennom flere år i kampen om å tiltrekke seg, utvikle og beholde de unge, juridiske talentene.

Wiersholm kåres til det beste firmaet på talentutvikling. Juryen fremhever at konkurransen blant de nominerte firmaene er hard. Wiersholm premieres for å vektlegge mangfold i sitt arbeid med å tiltrekke seg talentfulle jurister. 

Advokatfirmaene som de mest attraktive arbeidsgiverne

Den prestisjetunge prisen ble overrakt av justis – og beredskapsminister, Monica Mæland. På grunn av smittevernregler ble vinneren lansert via en videohilsen på Advokatbladets nettsider. Mæland uttrykte at dagens juridiske talenter kan velge mellom mange spennende jobbtilbud, i og utenfor advokatbransjen.

- Når valget skal tas, betyr det mye hvem som legger best til rette for personlig vekst og faglig utvikling. Kompetanse – og talentutvikling sikrer at flere kandidater tilegner seg de riktige verktøyene for å lykkes i advokatbransjen, og gir bedre grobunn for mangfold i talentmassen, sa justisministeren om årets Talentpris.

Videre uttalte hun at de unge talentene selvsagt legger vekt på ulike kriterier når de velger hvor de ønsker å jobbe. Likevel vil det nok være noen felles momenter som gjør at talentene tiltrekkes, utvikler seg – og blir. Årets pris ville derfor premiere det firmaet som viser at nettopp advokatfirmaer kan være blant de mest attraktive arbeidsgiverne for unge, juridiske talenter.

Hard konkurranse blant de nominerte

Juryen i Advokatforeningens talentpris ledes av tidligere høyesterettsdommer, Liv Gjølstad. Etter juryens syn hadde alle søkerfirmaene fortjent å bli nominert til prisen.  Juryen fremhever at årets søknader holdt et høyt nivå, og at søknadene viser at kompetanse – og talentutvikling er høyt prioritert i firmaene. Juryen trekker frem firmaenes evne til å løfte frem de unge talentene eksternt og internt, og eksponering for klientkontakt fra første stund.

Wiersholm hedres som vinner særlig på grunn av et målrettet og systematisk arbeid gjennom mange år. Firmaets vektlegging av mangfold blir også ansett som svært positivt av juryen.

De andre nominerte i år var Wikborg Rein Advokatfirma, Bull & Co Advokatfirma, Advokatfirmaet Thommessen og Advokatfirmaet Riisa.

Her er Talentprisjuryens begrunnelse:

Alle de nominerte har gode søknader og gode systemer for talentutvikling. Firmaene satser på ordninger for talentutvikling og mangfold, og de opererer med et bredt register for å tiltrekke, utvikle og beholde talentene. Juryen ser at alle de nominerte har klare målsettinger, og bruker midler på fornuftige tiltak.

Juryen må likevel utpeke en vinner. Etter juryens mening har vinneren arbeidet målrettet med talentutvikling i flere år, noe som viser konkrete resultater. Vinneren profilerer seg på mangfold som en måte å beholde talentene, og kulturen i firmaet gjenspeiler dette.

Juryen har bedt meg om å fremheve følgende i søknaden fra årets vinner:

  • Firmaets bredde i tiltak for talentutvikling
  • Langvarig og målrettet arbeid fra innsiden av firmaet
  • Konkret statistikk som mål på tiltakene firmaet har gjort
  • Tiltakene har en helhetlig struktur
  • Gjennom sine tiltak har firmaet også lagt vekt på å tiltrekke seg flere talenter med minoritetsbakgrunn
  • Årets vinner utmerker seg etter juryens syn i særlig grad i arbeidet med å tiltrekke, utvikle og beholde et bredest mulig mangfold av talentfulle jurister.

 

Her kan du se utdelingen av Talentprisen ved justisminister, Monica Mæland

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Silje Berge, 473 68 544.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens talentpris