Nyhet

Kompensasjonsordning for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende videreføres ut 2020

Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. Kompensasjonsordningen er besluttet videreført ut 2020.

Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende trådte i kraft 14. mars 2020. Dette er en midlertidig ordning, opprettet som følge av koronasituasjonen. I forbindelse med behandlingen av Prop. 142 S (2019–2020) ble kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende besluttet videreført ut 2020. 

Kompensasjonsordningen er for deg som er selvstendig næringsdrivende og som helt eller delvis har tapt inntekt på grunn av koronautbruddet.

Kompensasjonsordningen dekker 80 prosent av tapet på inntekter inntil 6G frem til 31. oktober 2020. Kompensasjonsordningen dekker 60 prosent av tapet på inntekter inntil 6G fra 1. november 2020 til 31. desember 2020. 

Som selvstendig næringsdrivende må du enten ha et enkeltpersonforetak (ENK), et ansvarlig selskap (ANS), eller et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Selskapet må være registrert før 1. mars 2020.

NAV har en elektronisk ordning for søknad om kompensasjon.

I søknaden oppgir du fra når inntektstapet ditt startet. Du må selv dekke de første 16 dagene med inntektstap.  Kompensasjonsordningen baserer utbetalingene på opplysninger om dine tidligere inntekster og eventuelle inntekster du har hatt i månedene du søker for. Ordningen tar utgangspunkt i grunnbeløpet som var gjeldende da koronasituasjonen inntraff i mars 2020.

Du må søke etterskuddsvis måned for måned, se de ulike fristene for å søke på nav.no.

På NAV.no kan du lese mer om kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og søke om kompensasjon.