Nyhet

Nedsettelse av inkassosalær

I juni vedtok regjeringen å sette ned inkassosalær og purregebyrer. Endringene trådte i kraft 1. oktober.

De viktigste endringene er at gebyrene for purringer og inkassovarsler er redusert fra 70 til 30 kroner, og at inkassosalærene for krav opp til 500 kroner er redusert fra 350 til 175 kroner. Reduksjonene er foretatt ved endringer i kapittel 1 og 2 i inkassoforskriften.

Endringene vil gjelde til det kommer en ny inkassolov - og forskrift. Høringsfristen for ny lov og forskrift gikk ut 9. juni, og blir nå fulgt opp i Justis – og beredskapsdepartementet.

Du kan lese mer om endringene på regjeringen.no. 

Du kan lese inkassoforskriften på lovdata.no.