Nyhet

Nominer kandidater til Advokatforeningens talentpris 2021

Advokatforeningens talentpris vil for fremtiden deles ut til advokater som er gode rollemodeller i advokatbransjen. Prisen har to kategorier; årets advokatfullmektig, og årets prinsipal/leder. Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen.

Formålet med prisen er å hedre dem som har utmerket seg som gode rollemodeller i advokatbransjen. Juryen vi foreta en bred vurdering, hvor blant annet følgende forhold vil vektlegges:

Årets advokatfullmektig:

  • Faglige presentasjoner og utvikling
  • Arbeid for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom

Årets prinsipal og/eller leder

  • Arbeid for å fremme faglig og personlig utvikling hos yngre advokater og advokatfullmektiger
  • Arbeid for å tiltrekke, utvikle og beholde bredest mulig mangfold av talentfulle advokater/ advokatfullmektiger i sin virksomhet
  • Arbeid for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom

Juryen gjør oppmerksom på at prisen for årets prinsipal/leder kan gå til enhver som har utmerket seg som en rollemodell innenfor ledelse i advokatbransjen.

I søknaden ønsker juryen en konkret beskrivelse av hvordan den som nomineres har utmerket seg innen sin kategori. Sammen med søknaden må også skjemaet i lenken under fylles ut.

Her kan du se skjemaet for nominering til Advokatforeningens talentpris

Søknadsteksten kan være maksimalt to A4 sider, men gjerne kortere. Søknad sendes til  merk e-posten med Advokatforeningens Talentpris 2021.
Søknadsfristen er 30. september 2021.

Advokatforeningens talentpris 2021 vil bli utdelt under Advokatforeningens årstale, 18 november. 

Har du spørsmål ta kontakt med kommunikasjonsmedarbeider Kamilla Sagen Hildre
e-post: