Nyhet

Eiendomsmeglingsutvalget søker nytt medlem

Dersom eiendomsmegling er del av din advokatvirksomhet, du har faglig engasjement og en lyst til å dele kunnskap og erfaringer har du en god mulighet her.

Eiendomsmeglingsutvalget er et av Advokatforeningens faste utvalg. Eiendomsmeglingsutvalget skal bl.a. jobbe for å styrke advokatens rolle som eiendomsmegler og være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling. Utvalget arbeider for å ivareta medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter og andre organisasjoner og arbeider aktivt for kompetanseheving blant medlemmene.

Medlemmene av utvalget oppnevnes av hovedstyret. Funksjonstiden er fire år.

Dersom eiendomsmegling er del av din advokatvirksomhet, du har faglig engasjement og en lyst til å dele kunnskap og erfaringer, håper vi du søker.

Kortfattet søknad med CV sendes til

Søknadsfrist: onsdag 3. februar.