Nyhet

Elektronisk kommunikasjon med Skatteetaten

Det finnes muligheter for å unngå at Skatteetaten sender deg saksdokumenter i posten.

Mye av informasjonen som sendes mellom Skatteetaten og advokater er av en karakter som gjør at den ikke kan sendes på vanlig e-post. Dette gjør at advokater som ikke har opprettet transportkryptering med Skatteetaten får saksdokumenter tilsendt i posten.

Transportkryptering, også kjent som TLS (Transport Layer Security), sørger for at kommunikasjonskanalen over internett krypteres, og hindrer at uvedkommende fanger opp innholdet på veien. Advokater som kommuniserer med Skatteetaten kan opprette TLS. Skatteetaten har laget et skjema med spørsmål som må fylles ut av de som er ansvarlig for e-postsystemet hos advokaten. Opplysningene skjemaet etterspør, er nødvendige for at Skatteetatens IT-personell skal kunne konfigurere krypteringen. Skjemaet for sikker e-post får du hos kontaktpersonen din i Skatteetaten. Når skjemaet er fylt ut, returneres det til kontaktpersonen som sørger for å videreformidle skjemaet internt i etaten.

Når det gjelder opplysninger som bostyrere i konkurssaker etterspør fra Skatteetaten, har Skatteetaten begynt å sende slike opplysninger via Sharefile. Skatteetaten har opplyst at det ikke ser ut som at oversendelsen kommer fra Skatteetaten og mange advokater åpner derfor ikke lenken. Avsenderen på slike oversendelser ser slik ut: «mail @ sf-notifications.com». For å åpne lenken må man lage brukernavn og passord. Henvendelser til Skatteetaten i konkurssakene sendes inn som tidligere via  Altinn eller til .