Nyhet

Den norske staten er sterk. Er den også rettferdig og snill?

Tirsdag 17. august 13 - 14 - Bak begrepet «administrative sanksjoner» ligger en ambisjon om å håndheve lovverket effektivt, og spare politi og domstol for arbeid. Men hvordan er det med rettssikkerheten? Stream fra Arendalsuka

Forvaltningen kan ilegge borgere og virksomheter straff i form av sanksjonen og bøter, uten å følge det de vanlige reglene for straff – de såkalte straffeprosessuelle reglene. Beviskravene er lavere, og det er gjerne samme organ som avdekker, etterforsker og sanksjonerer en handling. Bak begrepet “administrative sanksjoner” ligger en ambisjon om å håndheve lovverket effektivt, og spare politi og domstol for arbeid. Men hvordan er det med rettssikkerheten?

I panelet har vi med oss Jon Christian Nordum og Solveig Schytz (V), Haagen Poppe (H) og Birte Simonsen (MDG). Moderator er Aslak Bonde.