Nyhet

Skeptisk til endring i straffeprosessloven

Jon Wessel-Aas sitter i sofa og snakker
Jon Wessel-Aas inviterte Marius Dietrichson til Rett i sofaen for en prat om hvorfor Advokatforeningen er skeptiske til den nyeste proposisjonen om endring i straffeprosessloven.

Justiskomiteen på Stortinget kommer med sin innstilling i denne saken 27. mai, og i den forbindelse forklarer leder av Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson, hvorfor det er et problem at straffeprosessloven ikke fornyes som helhet. Du for også høre hvorfor selve forslaget om aktiv saksstyring er lite gunstig for tiltalte i straffesaker.