Nyhet

Nye rettskretser trer i kraft. Omleggingen gir nedetid for domstolenes IKT-systemer

De nye, større rettskretsene trer nå i kraft. Dette medfører store endringer i IT-systemene til Domstolsadministrasjonen

Endringene i rettskretsene som Stortinget vedtok før jul,  medfører store endringer i domstolens IT-systemer, som vil bli tatt ned noen dager i april, mai og juni - for nødvendig omlegging.

Nedstengningen påvirker også Høyesterett, som vil være i full virksomhet disse dagene – men hvor andre kommunikasjonskanaler må benyttes. 

Les brev fra Domstoladministrasjonen om nedetid for domstolenes IT-systemer og ikrafttredelse nye rettskretser (.pdf)

Les brev fra Høyesterett om planlagt nedetid på IKT-systemene og kontakt  med Høyesterett (.pdf).