Nyhet

Tilsynsrådets veileder til hvitvaskingsregelverket er oppdatert

Tilsynsrådet har oppdatert sin veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Tilsynsrådet har som kjent utarbeidet en veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, til bruk i advokat – og rettshjelpvirksomhet.

I den oppdaterte utgaven er det gjort noen materielle endringer knyttet til nærmere angitte punkter. Oversikten over relevante kilder er oppdatert. Tilsynsrådet har også oppdatert blant annet punktene om transaksjonsbegrepet, risikovurdering, rutiner, opplæring og internkontroll, forsterkede kundetiltak, og unntaket fra rapporteringsplikten. Disse og andre oppdateringer er listet opp i veilederens innledning.

Her finner du Tilsynsrådets veileder.

Her finner du våre artikler om hvitvaskingsreglene og dine plikter.