Nyhet

Nytt i disiplinærsystemet fra januar 2023

Kvinne ser på Advokatklageordningen på laptop
Fra nyttår behandles alle klagesaker av Disiplinærnemnden som eneste instans. Dette er en midlertidig løsning i påvente av at advokatloven trer i kraft, der tilsyns- og disiplinærsystemet forenkles.

Endringene med advokatloven innebærer at Advokatforeningens disiplinærutvalg, Disiplinærnemnden, Advokatbevillingsnemnden og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet erstattes av to organer: Advokattilsynet og Advokatnemnda. Advokatforeningen skal stå for sekretariatsfunksjonen til Advokatnemnda.

Det er fortsatt uvisst når advokatloven trer i kraft. Som et ledd i overgangen til det nye disiplinærsystemet, besluttet Advokatforeningens representantskap i mai i år at Advokatforeningens disiplinærutvalg fra og med 1. januar 2023 ikke lenger skal behandle nye klagesaker. Dette for å unngå en situasjon der man har tre disiplinærorganer samtidig. Alle klagesaker blir fra nyttår behandlet av Disiplinærnemnden som eneste instans frem til advokatloven trer i kraft og den nye Advokatnemnda blir etablert.

Vi ønsker å rette en stor takk til disiplinærutvalgets medlemmer for deres innsats og engasjement for advokatetikken gjennom mange år.

Les mer om hovedpunktene i advokatloven her