Nyhet

Profesjonsansvarsforsikring – skreddersydd for alle størrelser

Advokatforeningens profesjonsansvarforsikring er et resultat av 40 år med kontinuerlige forbedringer. Din viktigste forsikring skal gjøre det trygt å utøve advokatgjerningen, uavhengig av virksomhetens og dekningsbehovets størrelse.

Advokatforeningen jobber for at det å utøve advokatgjerningen, skal være så trygt og rimelig som mulig. Derfor innfører vi nå enda mer skreddersøm i vår profesjonsansvarsforsikring, tilpasset størrelsen på din advokatvirksomhet og hvilken økonomisk risiko du ønsker å sikre deg for.

Det er Advokatforeningen selv om utarbeider vilkårene i vår profesjonsansvarsforsikring. Slik sikrer vi små og store advokatvirksomheter den beste dekningen, og de tryggeste betingelsene.

  • Vi utvider skreddersømmen i forsikringen, blant annet med spesialløsninger for de største virksomhetene – med behov for de største forsikringssummene
  • Forsikringen dekker oppdrag som voldgiftsdommer, og oppdrag som rekonstruktør
  • Egenandelen reduserer ikke forsikringssummen
  • Dekningen inkluderer nødvendig PR- og medierådgivning
  • Dekningen inkluderer kriminalitetsforsikring – altså tap som følge av en straffbar handling begått av en av dine ansatte eller av tredjeperson
  • Dekningen inkluderer dataangrep
  • Du skal føle deg trygg på at du er dekket, så våre vilkår inneholder ingen sikkerhetsforskrifter

Les mer om profesjonsansvarsforsikringen