Nyhet

Sivilsamfunnets rettsstatsmelding

Advokatforeningen har i samarbeid med en rekke sivilsamfunnsaktører utarbeide en egen rettsstatsmelding. Denne meldingen skal i dag overrekkes til de politiske partiene samtidig som vi setter i gang en debatt om hva som skal til for å sikre den norske rettsstaten i fremtiden. Tirsdag 16. august,

I dag presenteres politikerne fragmentert og oppstykket informasjon om den norske rettsstaten og relevante rettssikkerhetsspørsmål. Det kan for eksempel være at de får informasjonen gjennom enkelte organers årsmeldinger, eller der en konkret problemstilling utredes i forbindelse med lovarbeid. Uten å sette informasjonen i system blir det vanskelig å se det samlede bilde av den norske rettsstaten.

Advokatforeningen har i samarbeide med en rekke sivilsamfunnsaktører utarbeide en egen rettsstatsmelding i håp om å bidra til å skape et mer sammenhengende bilde av den norske rettsstaten. I vår rettsstatsmelding forsøker vi å trekke frem problemområder eller risikoområder der den norske rettsstaten bør trygges bedre.

Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker vi å overrekke meldingen til en representant fra de ulike partiene samtidig som vi byr opp til debatt om hva som skal til for å sikre den sterke norske rettsstaten i møte med en usikker fremtid.

Deltakere i panelet: Maria Aasen-Svensrud (AP) Jon Wessel-Aas Arild Hermstad – MDG Ingvild Thorsvik – V Reidun Kjelling Nybø - Redaktørforeningen Moderator: Jon Arne Markussen