Nyhet

Nominer kandidater til årets talentpris

Advokatforeningens talentpris deles ut i to kategorier. Begge kategoriene hedrer de som har utmerket seg som rollemodeller innen advokatvirksomhet.

Årets advokatfullmektig
Her vil det bli lagt vekt på faglig utvikling og faglige prestasjoner, men også på evnen til å formidle advokatenes viktige rolle i rettsstaten. Juryen ser etter en person som har hatt en utvikling i yrkesrollen som andre vil ha glede og nytte av å legge merke til, og/eller en som har eksponert advokatenes betydning for rettssikkerhet eller på annen positiv måte i den offentlige oppmerksomheten. 

For årets prinsipal/leder
Her vil det bli lagt vekt på evnen til å utvikle unge advokater og advokatfullmektiger, det være seg faglig, menneskelig eller begge deler. Også her kan evnen til å formidle advokatenes viktige rolle i rettsstaten, tillegges stor vekt. Har man engasjert seg i samfunnsdebatten rundt rettsstatlige temaer, eller på annen måte formidlet den innsikt og forståelse man har som advokat, så er dette noe juryen vektlegger.

Juryen foretar en bred vurdering, og det kan være ulike måter å utmerke seg på. Man kan bli nominert av andre, eller nominere seg selv.  

For å bli vurdert for Talentprisen må man være medlem av Advokatforeningen.

Søknad
Juryen ønsker seg en konkret beskrivelse av hvordan den nominerte har utmerket seg, og av hvordan vedkommende oppfyller nevnte kriterier. Sammen med søknaden må du også fylle ut skjemaet i lenken under.

Søknadsteksten bør være på en halv til to A4 sider. Det er viktig at begrunnelsen gjenspeiler prisens kriterier.

Her finner du skjemaet for nominering til Advokatforeningens talentpris

Søknadsfristen er 30. september 2022. Juryen velger ut de nominerte, og listen offentliggjøres i Advokatbladet i oktober.

Advokatforeningens talentpris 2022 blir delt ut under Advokatforeningens årstale, 17. november.

Ta kontakt med advokatfullmektig Charlotte Hellum Bye, , dersom du har spørsmål.

 

JURYEN til ADVOKATFORENINGENS TALENTPRIS BESTÅR AV:

 • Leder: Ingebjørg Tønnessen (leder), dommer ved Oslo tingrett
 • Thea Susanne Skaug, internadvokat i DNB og medlem av Advokatforeningens mangfoldsutvalg
 • Brage Nordgård, advokat og leder for Yngre Advokater i Sør-Rogaland
 • Ariba Butt, leder av Mino. Jur. Oslo
 • Hallvard Østgård, advokat og partner i Advokatfirmaet Østgård

OVERSIKT OVER TIDLIGERE TEMAER OG VINNERE:

 • 2021: Årets leder/prinsipal: Nicolai V. Skjerdal, Fend Advokatfirma. Årets advokatfullmektig: Servet Yildiz Stêrk, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell.
 • 2020: Best på å tiltrekke seg og beholde talenter gjennom kompetanse – og talentutvikling: Advokatfirmaet Wiersholm.
 • 2019: Digital satsing: Advokatfirmaet Wikborg & Rein
 • 2018: Arbeid med å fremme kjønnsbalanse: Advokatfirmaet Lund & Co
 • 2017: Ordninger eller program som sikrer de unge en karriere vider i firmaet: Advokatfirmaet Thommessen 
 • 2016: Pro bono, fleksibilitet og tillit til ansatte: Advokatene på Storkaia
 • 2015: Balanse mellom jobb og fritid: Advokatfirmaet Mageli
 • 2014: Mulighet til å arbeide internasjonalt: Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • 2013: Utvikle og beholde talenter ved å sikre mangfold: Advokatfirmaet Selmer  
 • 2012: Kvinner i advokatbransjen: Advokatfirmaet Hjort