Nyhet

Etter 30. september kan din virksomhet miste tilgang til folkeregisteropplysninger

Har du ikke søkt om tilgang til modernisert folkeregister begynner det å haste. Det er også viktig at du tar i bruk modernisert folkeregister innen fristen, selv om du allerede har søkt, men enda ikke tatt det i bruk.

Skatteetaten har modernisert Folkeregisteret. Det betyr at Skatteetaten nå distribuerer folkeregisteropplysningene direkte til konsumentene, og ikke gjennom Tietoevry som tidligere. Avtalen med Tietoevry som distributør utløper 30. september 2022. Etter denne datoen vil de konsumentene som ikke har søkt om tilgang og tatt i bruk modernisert folkeregister, miste tilgang til folkeregisteropplysninger.

Hvis din virksomhet fortsatt ikke har søkt om tilgang, begynner det å haste. Dere må forvente at det tar noe tid å behandle søknaden hos Skatteetaten og å ta i bruk tjenestene.

På Satteetatens nettsider kan man lese mer om hvordan man søker tilgang.

Dersom virksomheten ikke har hatt tilgang til folkeregisteropplysninger tidligere, må dere sette dere inn i hvilken rettighetspakke virksomheten skal søke tilgang til. Dette er utdypet i avsnittet «Valg av rettighetspakke».

Etter å ha fått innvilget tilgang må virksomheten ta i bruk modernisert folkeregister

Skatteetaten opplever at flere virksomheter har søkt og fått tilgang, men ikke har tatt i bruk de nye tjenestene. Med modernisert folkeregister har virksomhetene flere valgmuligheter for å hente folkeregisteropplysninger:

  • Direkte på Skatteetatens nettside
  • Via en leverandør
  • Via Skatteetatens systemer (API fra maskin til maskin)

Oppslag på Skatteetatens nettside

Alle virksomheter som har fått tilgang til modernisert folkeregister kan gjøre oppslag direkte på Skatteetatens nettside. Dette er en kostnadsfri tjeneste. For å benytte tjenesten, må hver bruker i virksomheten ha fått tildelt rettighet til tjenesten i Altinn.

På Skatteetatens nettside kan du leser mer om oppslag i Folkeregisteret. 

Hente opplysninger via leverandør

Med modernisert folkeregister står alle konsumenter fritt i å velge leverandør for å hente folkeregisteropplysninger. Etter å ha fått tilgang må konsumenten delegere rettighet til leverandør i Altinn og deretter signere en databehandleravtale med leverandør.

På Skatteetatens nettside kan man lese mer om hvordan man henter folkeregisteropplysninger via leverandør.

Hente opplysninger via Skatteetatens systemer (API fra maskin til maskin)

Det er også mulig å koble seg direkte mot Skatteetatens APIer.

Mer informasjon om dette finner du på Skatteetatens nettsider.

Valg av rettighetspakke

Som hovedregel vil aktuell rettighetspakke for virksomheter som driver advokatvirksomhet være rettighetspakke privat virksomhet, jf. folkeregisterloven § 10-1 (2). 

Les mer om rettighetspakke for privat virksomhet på Skatteetatens nettside.

Virksomheten må selv vurdere om den har «begrunnet behov» for å innhente fødsels og d-nummer, slik dette vilkåret er definert i forskrift og gjennom praksis, jf. folkeregisterloven § 10-1 (2), annet punktum og folkeregisterforskriften § 10-1-1 (2).

Praksis er nærmere beskrevet i håndbok i folkeregistrering som man finner på Skatteetatens nettside.