Nyhet

Rettshjelpstelefon for ukrainske flyktninger

Advokatforeningen har besluttet å etablere en rettshjelpstelefon for ukrainske flyktninger. Advokatforeningen har det overordnede ansvaret for ordningen, der frivillige advokater betjener telefonen fra eget kontor.

Vaktene vil være mandager, tirsdager og onsdager kl. 16.00 – 17.00.

Samtalene vil i all hovedsak foregå på engelsk, men skulle du beherske ukrainsk eller russisk, er du selvsagt ekstra kjærkommen.

Ukrainske flykninger er mennesker i en svært vanskelig livssituasjon, der mange har lite kjennskap til norske lover og regler. Denne gruppen har kollektiv beskyttelse i ett år. Det juridiske akuttbehovet vil derfor rette seg mot temaer som bolig, arbeid, helse, rettigheter og krav overfor kommunal og statlig forvaltning, med mer.

Hver time du kan stille med, hjelper oss med å organisere en god og viktig hjelpeordning. Har du litt tid til å bistå ukrainske flykninger med å orientere seg i det norske lovverket, ta da kontakt med Line Bettina Gilbody på e-post