Nyhet

Revidert nasjonalbudsjett: Økning i reisegodtgjørelsen

Kvinne sitter på flyplass og jobber på laptop
Forliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ga en økning i reisegodtgjørelsen til advokater.

Reisegodtgjørelsen vil øke til 70 prosent dekning under reise, noe som gir 281 kroner ekstra per time. 

- Det er et godt signal at SV har forhandlet frem enda en viktig økning i reisefraværsgodtgjørelsen. Enigheten om det reviderte budsjettet viser at Stortinget erkjenner at styrkeforholdet mellom borgerne og det offentlige i norske rettssaler, har blitt for skjevt og er preget av geografisk ulikhet. Derfor håper vi på en ny løsning i den pågående meklingen. En forhandlingsrett er fortsatt nødvendig for å sikre et mer reelt styrkeforhold mellom borgerne og det offentlige, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.