Nyhet

Behov for mer tid til mekling

Jon Wessel-Aas
Meklingen mellom Advokatforeningen og regjeringen fortsetter 31. mai.

Etter dagens meklingsmøte mellom Advokatforeningen og regjeringen, opplevde partene et behov for mer tid, og meklingen ble derfor ikke avsluttet i dag. Det er berammet et nytt meklingsmøte 31. mai. Det var ikke mulig å få neste møte tidligere fordi meklerne er opptatt med andre oppdrag.

- Vi har fortsatt tro på at meklingen vil føre til positive resultater, slik at det ikke blir nødvendig å gjenoppta streikeaksjonen, sier Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen.

Her kan du se hvordan har streiken har utviklet seg siden november.