Nyhet

Jon Wessel-Aas gjenvalgt som styreleder

Oversiktsbilde over alle deltagerne på representantskapsmøtet
Advokatforeningens representantskap stemte enstemmig for at Jon Wessel-Aas skal fortsette som styreleder i Advokatforeningen den neste to-årsperioden.

Det ble også valgt nye styremedlemmer på møtet. Disse er Else Marie Merckoll, Kaare Andreas Shetelig, Karianne Tilseth Berg, Ruth Nying Frøland og Bjørn Dyrland. Det nye styret tiltrer 1. september 2022.