Nyhet

Klare for mekling

Figurer som mekler
Advokatforeningens hovedstyre besluttet i sitt siste møte å gå til mekling med Justisdepartementet.

Hovedstyret går med på å engasjere Mats Ruland og Tor-Aksel Busch som meklere til streiken, i håp om at man kan finne en god løsning på konflikten. Advokatforeningen har gått med på å avslutte streiken i det meklingen starter og så lenge meklingen pågår. Det er en forutsetning at det legges opp til en konsentrert mekling med en tidsfrist. Dato for mekling er foreløpig ikke satt.

Les brevet til Justisministeren (pdf)

Her kan du se hvordan streiken har utviklet seg siden november 2021.