Nyhet

Revisjon av retningslinjer for private granskninger

Et utvalg i Advokatforeningen har revidert våre retningslinjer for private granskninger, og foreslår endringer. Har du innspill til forslaget?

Høsten 2019 nedsatte Advokatforeningen et utvalg for å gjennomgå retningslinjene for private granskninger, og vurdere behovet for å revidere disse. Forslag til nye retningslinjer er nå klart for høring.

Utvalget har bestått av følgende medlemmer:

  • Anne Helsingeng, Bull & Co Advokatfirma, leder
  • Preben Haugmoen Mo, Advokatfirmaet Føyen
  • Georg Abusdal Engebretsen, Advokatfirmaet Wiersholm
  • Kristian Brandt, Advokatfirmaet Hjort
  • Thomas Steen Brandi, Advokatfirmaet Selmer

Sekretær for utvalget er advokatfullmektig Armin Khoshnewiszadeh i Advokatforeningen.

Høringssvar kan sendes til innen 15. juni 2022.

Vedlegg