Nyhet

22 nye meklere sertifisert av Advokatforeningen

Fire mennesker mekler rundt et bord
Etter årets meklingsakademi ble 22 personer- 16 advokater, en advokatfullmektig og fem fra andre yrkesgrupper- sertifisert som meklere.

Hvert år arrangerer JUS Meklingsakademiet på Jeløy. Meklingsakademiet er en meklingsutdanning tilpasset kompetansekravene fra Advokatforeningen. Bakgrunnen for utdanningen er Advokatforeningens ønske om å styrke meklingskompetanse og praktisering for advokater. Meklingsutdanningen består av både teori og praktiske øvelser. For å bestå utdanningen må deltakeren tilfredsstille de fastsatte kravene til utdanningen, og evalueringen skjer ved en case-øvelse.

Tilgjengeligheten på meklere med spesialkompetanse på ulike områder av jussen øker for hvert år, og dekker nå mange rettsområder. Advokater som er sertifiserte meklere har både advokatbevilling, erfaring som advokat innenfor sitt rettsområde og spesialkompetanse innen mekling. Mekling ved advokat egner seg godt både for bedrifter og privatpersoner- samt både for små og store saker. Økning i antall sertifiserte meklere gjør også mekling mer tilgjengelig over hele landet.

Du finner advokater som er sertifiserte meklere på Advokatenhjelperdeg.no.

Sammenlignet med en prosess i domstolen er mekling som tvisteløsningsmetode et mer ukjent terreng for mange advokater.