Nyhet

Dette er vinnerne av Advokatforeningens talentpris 2022!

Vinnerne av Advokatforeningens talentpris 2022 er klare. Advokat Anne-Sofie Rolfsjord mottar prisen som årets prinsipal, mens advokatfullmektig Anne Katrine Sletbakk Ramstad mottar prisen som årets advokatfullmektig.

Det er ellevte året Advokatforeningens talentpris deles ut. Prisen deles ut til den prinsipalen og den advokatfullmektigen som har utmerket seg som gode rollemodeller i advokatbransjen.

Advokatforeningens talentpris ble delt ut under Advokatforeningens årstale torsdag kveld. Prisen som årets prinsipal går til advokat Anne-Sofie Rolfsjord fra Advokatfirmaet Bull i Oslo, for blant annet å være en inkluderende og motiverende prisnipal som prioroterer opplæring og oppfølging og som gir ansvar og tillit til fullmektigene.  

Prisen som årets advokatfullmektig går til Anne Katrine Sletbakk Ramstad fra Advokatfirmaet Wiersholm i Oslo. Juryen mener at hennes store engasjement for grønne inviteringer, og for måten hun inspirerer og iknluderer nye kollegaer er svært imponerende.

ET ØNSKE OM Å NÅ BREDERE UT

Advokatforeningen har ved lanseringen av fornyet talentpris, ønsket å nå bredere ut til advokater og advokatfullmektiger over hele landet. Det var derfor gledelig å se at det i år kom inn flere forslag til talenter fra utenfor Oslos grenser.

Juryen i Advokatforeningens talentpris ledes Ingebjørg Tønnessen, dommer i Oslo tingrett. De andre medlemmene av Thea Susanne Skaug, Brage Nordgård, Susan Arulanantham og Hallvard Østgård.

HER ER TALENTPRISJURYENS BEGRUNNELSE:

Årets prinsipal: Anne Sofie Rolfsjord

Anne-Sofie Rolfsjord har siden 2018 ledet firmaets faggruppe for private rettsforhold, hvor hun har vært prinsipal for fullmektigene. Juryen ser en motiverende og inkluderende prinsipal som prioriterer opplæring og oppfølgning, og som gir ansvar og tillit til fullmektigene. Videre engasjerer Anne-Sofie seg på mange nivåer; hun holder foredrag, innehar interne og eksterne verv og er en tydelig stemme i dagsaktuelle saker.

Hun deltok som advokat i NRKs program «Arveoppgjøret», hvor hun formidlet innsikt og forståelse for et tema som for mange kan være svært vanskelig. I prosessen involverte hun også yngre ressurser og diskuterte problemstillinger med dem. Juryen mener at Anne-Sofies evne til å formidle juridiske temaer på en folkelig måte samt hennes inkludering og samarbeid med fullmektiger gjør henne til en verdig kandidat til Talentprisen 2022.

Årets advokatfullmektig: Anne Katrine Sletbakk Ramstad

Anne Katrine Sletbakk Ramstad skrev masteroppgave om bærekraftig finans og reguleringen av grønne obligasjoner, og jobber i dag med ESG («Environmental, Social and Governance») og bærekraft, herunder taksonomiforordningen innen havbruk, eiendom, industri, energi og finans. Juryen trekker særlig frem hennes arbeid med grønne verdier og nytenkning innenfor et viktig rettsområde i stadig utvikling.

Anne Katrine beskrives som en inspirerende og engasjerende foredragsholder, som evner å fremstille komplisert materiale på en ryddig og lettfattelig måte. Som fadder for nyansatte og trainee-er og ved å inkludere nye fullmektiger i saker og å gi dem opplæring, inspirerer og motiverer hun. Juryen mener at Anne Katrines faglige utvikling og kompetanse, særlig innenfor ESG, gjør henne til en verdig kandidat til Talentprisen 2022.