Nyhet

Internadvokatutvalget søker nytt medlem

Internadvokatutvalget søker nytt medlem. Utvalget arbeider med å ivareta interessene til internadvokater i både privat og offentlig sektor.

Advokatforeningens internadvokatutvalg er et av foreningens faste utvalg. Utvalget arbeider med å ivareta interessene til internadvokater i både privat og offentlig sektor, samt å arrangere kurs og seminarer om temaer som er av særlig betydning for internadvokater. Det vil også kunne være aktuelt for utvalget å utarbeide høringsuttalelser på rettsområder med betydning for internadvokater.

Mer informasjon om utvalget finnes her.

Utvalget møtes omtrent fire ganger i året og arbeidet koordineres av en utvalgssekretær. Utvalgsmedlemmer oppnevnes av Advokatforeningens hovedstyre for en periode på fire år, med mulighet for gjenoppnevnelse. Vervet er frivillig og ulønnet.

Ett av utvalgsmedlemmene har nå vært i utvalget i to perioder og det søkes derfor etter et nytt medlem som vil tre inn i utvalget fra og med 1. januar 2023. Det er viktig at de nye medlemmene er innstilt på å bidra aktivt i utvalgets arbeid.

Interesse for vervet meldes ved å sende CV og en kort presentasjon av din bakgrunn til . Dersom du har spørsmål om vervet kan utvalgssekretær Line Bettina Gilbody kontaktes per e-post .

Frist: 31. oktober 2022.