Nyhet

Statsbudsjettet 2023: Viktige satser og tall

Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett.

Rettshjelpssatsen

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å øke rettshjelpssatsen til 1140 kroner, noe som ikke er i nærheten av lønns- og prisveksten det siste året – som er på 2.8 prosent.

- Statsbudsjettet 2023: Ny rettshjelpssats blir 1140

Rettsgebyret

Rettsgebyret økes til 1 243 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Økningen er på 20 kroner, og i takt med forventet inflasjon.

Regjeringens skatte- og avgiftsopplegg for 2023

Forslag til skattesatser 2023 

Forslag til avgiftssatser 2023 

St. prp. nr. 1 Skatter og avgifter 2023

Nyttige lenker til informasjon om statsbudsjettet

Statsbudsjettet fra A til Å

Sentrale budsjettdokumenter

Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag