Nyhet

Statsbudsjettet 2023: Fortsatt underregulert rettshjelpssats

Leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas
Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å øke rettshjelpssatsen til 1140 kroner, noe som ikke er i nærheten av lønns- og prisveksten det siste året – som er på 2.8 prosent.

Det var knyttet spenning til det første statsbudsjettet etter at advokatstreiken ble avsluttet. Under streiken uttalte Justisminister Emilie Enger Mehl at «det er viktig at de som bistår mennesker i sårbare situasjoner får konkurransedyktig lønn».

- Rettshjelpssatsen har vært underregulert i flere år, og når den ikke engang blir justert til å følge lønns- og prisveksten i resten av samfunnet, vil den havne enda mer bakpå. Dette strider mot de signalene vi fikk fra Justisministeren under og etter streiken, sier Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen.

Kompensasjonen til tolkene kuttes også betydelig i årets budsjett. I dag får tolkene 4/5 av rettshjelpssatsen som er om lag 895 kroner timen, dette kuttes til 760 kroner timen i regjeringens budsjettforslag.  

- Med salærrådet på plass har departementet og Stortinget fått et høyt kvalifisert og uavhengig utvalg stilt til rådighet for sitt arbeid i de fremtidige budsjettprosessene.Vi håper det vil gi en mer bærekraftig rettshjelpssats på sikt, når salærrådet er i gang med sitt arbeid, fortsetter Wessel-Aas.

Salærrådet består av høyesterettsdommer Arne Ringnes, lagdommer Per Jordal, Gulating lagmannsrett og samfunnsøkonom professor Karen Helene Ulltveit-Moe.