Nyhet

Høye forventninger til et stramt budsjett

Innsyn til møterom gjennom glassvegg
Advokatforeningen forventer at regjeringen følger opp signalene fra advokatstreiken og øker rettshjelpssatsen, til tross for varsler om strammere budsjett.

«Det er viktig at de som bistår mennesker i sårbare situasjoner får konkurransedyktig lønn» sa justisministeren tidligere i år til Advokatbladet. Signalene fra regjeringen gjør at Advokatforeningen har tillit til at det kommer en justering av rettshjelpssatsen i retning av en mer bærekraftig sats.

Etter advokatstreiken, ble det etablert et salærråd som skal komme med budsjettinnspill til den årlige justeringen av rettshjelpssatsen. Dette salærrådet er nå oppnevnt, og består av høyesterettsdommer Arne Ringnes, lagdommer Per Jordal, Gulating lagmannsrett og samfunnsøkonom professor Karen Helene Ulltveit-Moe. Salærrådet vil komme med innspill til budsjettet for 2024. 

- Det er viktig at gapet mellom rettshjelpssatsen og det som det offentlige betaler sine advokater reduseres, slik at balansen mellom det offentlige og den private part gjenopprettes, sier Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.