Nyhet

Revisjon av retningslinjer for private granskninger – se høringssvarene

Se høringssvarene som har kommet inn til forslag til endringer i Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger.

Høsten 2019 nedsatte Advokatforeningen et utvalg for å foreslå endringer i foreningens retningslinjer for private granskninger – ledet av Anne Helsingeng i Bull & Co. En rekke advokatfirmaer, samt Justisdepartementet, NHO, LO, KS, Arbeidstilsynet, Juristforbundet og Oslo statsadvokatembeter har levert høringssvar.

Høringssvar

Arbeidstilsynet

BDO Advokater

Bitten Nordrik mfl.

Erling Grimstad

Gottschalk

Homble Olsby

Juristforbundet privat

Justisdepartementet

KS

LO

NHO

Oslo statsadvokatembeter

Ræder

SANDS

Tveter og Kløvfjell

Wikborg Rein