Nyhet

Bransjeundersøkelsen er klar

Kvinner ser på grafer på PC-skjerm
Advokatforeningens bransjestatistikk for 2021 er nå klar.

Stadig flere av landets advokater jobber i store advokatforetak, eller i andre typer virksomheter. Dette betyr at stadig færre advokater jobber som selvstendig næringsdrivende, eller i små advokatforetak. Vi ser samtidig at de største firmaene har opplevd en kraftig vekst i omsetningen per person, mens de mindre firmaene har opplevd en nedgang per person, justert for inflasjon. De som driver alene opplever den største omsetningsnedgangen. Dette har flere årsaker, blant annet at mindre advokatforetak i større grad arbeider med saker på den offentlige rettshjelpssatsen.

Ved slutten av 2021 var det i underkant av 9 tusen advokater med aktiv bevilling i Norge. Det var rett over 2 tusen advokatforetak i landet. I disse foretakene jobbet det drøye 6 tusen advokater, og nesten 2 tusen advokatfullmektiger. De omsatte for i overkant av 22 milliarder kroner, og stod for ca. 0,8 prosent av verdiskapningen til privat sektor i Fastlands-Norge.

Det er klart flest advokater i Oslo. Ellers i landet er det omtrent like mange advokater per innbygger i alle fylker.

Det går godt med advokatbransjen som helhet. Siden 2014 har advokatforetakene gått fra å stå for 0,68 prosent av verdiskapningen i Fastlands-Norge (utenom offentlig forvaltning), til 0,83 prosent av verdiskapningen i 2021. Advokatforetakene betalte mellom 12 og 13 milliarder kroner i ulike skatter og avgifter til det offentlige i 2021.

Se hele statistikken her.