Nyhet

Kom med innspill til sivilsamfunnets rettsstatsmelding 2023

Bilde av forsiden av rettsstatsmedlingen
I fjor lanserte Advokatforeningen Norges første rettsstatsmelding – nå er tiden inne for en oppdatering og revidering av meldingen, slik vi igjen får tatt temperaturen på rettsstaten.

I påvente av at regjeringen følger opp og lager en rettsstatsmelding til Stortinget, tenker vi at sivilsamfunnet løpende må oppdatere vår egen rettsstatsmelding. I fjor bidro store deler av sivilsamfunnet med innspill til meldingen, og vi håper å få enda flere med på laget i år. 

Tanken er den samme som sist, nemlig at de ulike organisasjonene skriver om de temaene som de er mest opptatt av, og hvilken betydning de har for rettsstaten.  

Vi fortsetter med å bruke samme kategorier som World Justice Project sin Rule of Law Index. Indeksen gir en indikator på hvor god rettssikkerheten er i ulike land. Nytt av i år er at vi ønsker at dere kommer med ulike løsningsforslag på problemene som beskrives i meldingen. De ulike løsningsforslagene skal deles inn i følgende kategorier:  

  • Lovendring
  • Endring av det offentliges praksis
  • Utredning av problemstillingen
  • Økt kompetanse i forvaltningen 

Vedlagt er fjorårets rettstatsmelding. Her er det tekster som må endres og oppdateres for å gjenspeile dagens tilstand. Det kan også være nye temaer som bør inkluderes i meldingen.  

Hva ønsker vi?  

  • Tilbakemelding på hvor det er behov for oppdatering eller endring, altså om situasjonen har blitt bedre, verre, eller er under utredning.  
  • En halv til en hel side om et eventuelt nytt tema som bør adresseres i meldingen, med nødvendige kildehenvisninger. 
  • Eventuelle andre innspill til meldingen.

Fristen for å komme med innspill er 6. mars.

Hva gjør vi med innspillene?        

Advokatforeningen sammenstiller innspillene, ferdigskriver meldingen og kontrollerer innholdet med våre lovutvalg innen publisering. Ved konflikter mellom innspill fra ulike aktører tar vi sikte på å fremstille begge syn på en nyansert måte.  I god tid innen publisering, sender vi meldingen til bidragsyterne for gjennomlesning. Alle får anledning til å få med logo og navn i innledningen.    

Publisering/lansering   

Vi ser for oss å lansere meldingen på et eget arrangement rett over sommeren, eventuelt på Arendalsuka, der vi overrekker meldingen til medlemmer av justiskomiteen. Organisasjoner som bidrar til meldingen, blir selvsagt invitert. 

Innspill kan sendes til Advokatforeningens samfunnskontakt, Martin Kaasgaard Nielsen, på

Les fjorårets rettsstatsmelding her (pdf)