Nyhet

Rettshjelpssatsen økes fra 1140 til 1180 i revidert nasjonalbudsjett

Jon Wessel-Aas og Emilie Enger Mehl signerer avtale om salærråd
I dagens reviderte nasjonalbudsjett fra regjeringen økes rettshjelpssatsen med 40 kroner.

 - Dette er et positivt signal om at regjeringen tar innspillene fra Salærrådet på alvor, selv om det fortsatt er et godt stykke igjen til rådets anbefaling om det man er enige om vil utgjøre en bærekraftig sats. Økningen nå kompenserer kun for inflasjonen. Vi ser fram til neste ordinære budsjettrunde til høsten, sier Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen. 

Økningen er på 3,5 prosent fra dagens nivå, men på hele 5,26 prosent sammenlignet med 2022-nivået. Statsbudsjettet legger til grunn en inflasjon på 5,4 prosent i 2023.  

Se hele revidert nasjonalbudsjett på regjeringen.no