Nyhet

Hvordan sikre demokrati og fred i Europa?

EU-flagg utenfor bygningen til Europarådet
Den norske Helsingforskomité samler 28. mars en rekke norske aktører, deriblant Advokatforeningen, til diskusjon om de viktigste utfordringene i Europa knyttet til demokrati, menneskerettigheter, rettsstat – og fred.

Hensikten med Oslo-møtet er å bidra til å mobilisere for et sterkere Europaråd og å komme med innspill til Rådets fjerde toppmøte, som finner sted i Reykjavik 16-17. mai i år.

Les mer om møtet på NHC.no

Les dokumentene fra sivilsamfunnets eget toppmøte her.