Nyhet

Tilsynsrådet med utvidet egenerklæringsskjema for regnskaps- og rapporteringspliktige advokater

Hvit mann i dress fyller ut skjema på datamaskin
Regnskaps- og rapporteringspliktige advokater plikter hvert år å sende inn et egenerklæringsskjema til Tilsynsrådet. I år er skjemaet blitt utvidet med en rekke nye spørsmål om klientmiddelbehandling, eiendomsmegling og hvitvasking.

Blant annet stilles det spørsmål om hvor mange saker man har hatt som omfattes av hvitvaskingsregelverket, antall transaksjoner som har gått via klientkonto og om klient eller reelle rettighetshavere har tilknytning til høyrisikoland som nevnt i hvitvaskingsforskriften § 4-10.

Noen av spørsmålene kan være tidkrevende å svare på. Det kan være fornuftig å se på skjemaet i god tid før frist for innsendelse, som er den 30. april. Skjemaet er tilgjengelig i Altinn.

Spørsmål knyttet til skjemaet kan rettes til Tilsynsrådet.

Advokatforeningen har utarbeidet flere artikler og veiledninger om hvitvaskingsregelverket. 

Spørsmål om eller kommentarer knyttet til Advokatforeningens artikler om hvitvasking kan rettes til Advokatforeningen.

Lenker

Finanstilsynets liste over høyrisikoland listeført av EU og FATF

Her finner du Advokatforeningens e-kurs om hvitvaskingsreglene. Juristenes Utdanningssenter (JUS) tilbyr også e-kurs innenfor hvitvasking.