Nyhet

Advokatforeningen på Arendalsuka 2024

Møt oss på Arendalsuka – Bli med på spennende panelsamtaler og debatter hele uken.

Vi gjentar suksessen med et spennende program i lokalene til Advokatfirma Tofte & Hald, og flere arrangementer i samarbeid med andre. Tradisjonen tro blir det rollespill i Arendal rådhus.

Program for Arendaluka:

Tirsdag 09:00-09:45: Herved bevist, eller er det det? 

Sted: Tofte Hald, Torget 3

Om arrangementet:

Det meste av tiden i en rettssak går til å føre bevis. Vitner forteller om det de opplevede, eller hva de tror de opplevde. Noen lyver, noen husker feil, noen snakker sant. Samtidig sprer vi stadig flere digitale bevis rundt oss hele tiden, og hvordan vurderes de? Bør vi se på hvordan dette fungerer i dag? 

Vi tar debatten om det viktigste som skjer i rettsalene våre - selve bevisene.  

Les mer om dette arrangementet på Arendalsukas nettside.

Tirsdag 10:00-10:45: Advokatene svarer 

Sted: Tofte Hald, Torget 3

Om arrangementet:

Lurer du på om barna må arve likt? Hva er best av samboerkontrakt, og å inngå ekteskap? Hvordan kan man bli frikjent, men likevel måtte betale erstatning? Og hvorfor må advokater ha taushetsplikt? 

Vi stiller med erfarne advokater på scenen. Du kan sende inn spørsmål på forhånd, vi tar også noen spørsmål underveis.

Les mer om dette arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

Onsdag 13:00-13:45: All makt i hvilken sal? 

Sted: Tofte Hald, Torget 3

Om arrangementet:

Da Johan Sverdrup uttalte «all makt i denne sal», var det stortingssalen han mente. Ikke rettssalen. Kunne han fortsatt ha sagt og ment det samme?  

Hva skjer når domstolene brukes til å avgjøre politiske spørsmål? Noen vil mene at dette blir stadig vanligere, og at dommerne har overtatt ansvaret for klimapolitikken, ruspolitikken og mer til.  

Vi stiller spørsmål om politiske mål i økende grad oppnås gjennom rettssystemet. Brukes strategiske søksmål for å nå frem i saker på udemokratisk vis? Hva alt dette betyr for folkesuvereniteten, demokratiet og maktfordelingen i Norge?

Les mer om dette arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

Onsdag 14:00-14:45 Rettshjelpsloven del 2: Hvem skal omfattes av fremtidens rettshjelpsordning? 

Sted: Tofte Hald, Torget 3

Medarrangører: JURK, NOAS, Gatejuristen, Jussbuss, og Kontoret for fri rettshjelp

Om arrangementet:

Det hjelper lite å ha rett hvis man ikke også får rett. En robust og rettferdig rettshjelpsordning er en av de viktigste rettssikkerhetsgarantiene vi har, og vi er nå i ferd med å få den største endringen i ordningen siden rettshjelpsloven trådte i kraft i 1981.

Stortinget vedtok i desember 2023 første deloppfølging av NOU 2020:5, Likhet for loven. Deloppfølgningen tok for seg de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp, og markerte første steg i retning av en bredere og mer rettferdig rettshjelpsordning.

Igjen står imidlertid et spørsmål som vil være avgjørende for kvaliteten på den nye rettshjelpsordningen vår, nemlig hvilke typer spørsmål man kan få rettshjelp for. Det spiller ingen rolle om man faller innenfor de økonomiske rammene, hvis saken faller utenfor de rettsområdene som er dekket av ordningen.

Regjeringen har lovet å komme med en ny deloppfølging som skal ta for seg nettopp dette, og i denne panelsamtalen skal vi diskutere hva som blir viktig for regjeringen å inkludere i sitt neste forslag. Vi skal diskutere endringsforslagene som ble lagt frem av rettshjelpsutvalget i 2020, om det er andre rettsområder som også bør omfattes, og hva som skal til for at helheten i rettshjelpsordningen skal bli god. 

Les mer om dette arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

Torsdag 15.august kl. 12:30 - 14:30 Spesialvisning av dokumentarfilmen straff, med intro.

Sted: Arendal kino

Hovedarrangør: Medieoperatørene

Om arrangementet:

I Halden fengsel sitter det 250 menn, mange med lange dommer i den øvre enden av straffeskalaen: drap, store narkosaker, grov vold. En gang i året velges noen få av disse ut for å være med på noe unikt: Å leve som munker. En avdeling av fengselet lukkes, og fungerer i tre uker som et kloster. Er en indre endring mulig? 

Filmen hadde norsk og internasjonal premiere på filmfestivalene TIFF og Slamdance i januar og skal videre på festivaler i blant annet i USA i løpet av året. 

Filmen følges opp med debatt om norsk kriminalomsorg tilbyr en reel mulighet for rehabilitering kl. 15:00 i Frelsesarmeens lokaler samme dag som visningen av filmen. 

Med i debatten deltar representanter for Advokatforeningen, KROM, KDI og Nettverk etter soning, og Røde kors.  

Norske fengselsbetjenter roper varsko om dårlig bemanning og politiet er bekymret for økt ungdomskriminalitet. Innsatte etterlyser psykisk helsetilbud og mulighet for personlig vekst og endring i norske fengsler. Hvordan kan Kriminalomsorgen tilby en reel mulighet for rehabilitering og ettervern? 

Les mer om dette arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

Torsdag 15. august kl. 15:00-16:00 Psykisk helsevern i norske fengsler

Sted: Frelsesarmeen

Hovedarrangør: Medieoperatørene

Om arrangementet:

Norske fengselsbetjenter roper varsko om dårlig bemanning. Innsatte etterlyser psykisk helsetilbud og mulighet for personlig vekst og endring i norske fengsler. Hvordan kan Kriminalomsorgen tilby en reel mulighet for rehabilitering? En debatt om rehabilitering i norske fengsler med utgangspunkt i dokumentaren STRAFF. En film om fire innsatte i Halden fengsel som tar del i et jesuittisk stillhetsretreat. 

Med i debatten deltar representanter for Advokatforeningen, KROM, KDI og Nettverk etter soning, Røde kors. 

Les mer om dette arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

Torsdag 15. august kl. 16:00-18:00 Rollespill i Arendal rådhus 

Sted: Arendal rådhus

Om arrangementet:

De fleste vil være enig i at politiet ikke skal tåle mye, men hvor lite skal de tåle? I årets “Rettsak som rollespill” gjennomgår vi en reell sak, der en kvinne dyttet en politimann to ganger i brystet. Bør hun dømmes, og i så fall til hva?  

Les mer om dette arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

Velkommen!