Nyheter - Rettshjelpsaksjonen

 1. Avgjørelse om overgangsreglene for halvering av reisefraværsgodtgjørelsen

  8. juni 2017 avsa Gulating lagmannsrett en kjennelse om overgangsreglene for bestemmelsen om overgangsreglene for halvering av reisefraværsgodtgjørelsen.

 2. Fremtidens fri rettshjelp

  Vilkårene for fri rettshjelp er i liten grad gjenstand for kvalifisert politisk oppmerksomhet og debatt. Politikerne synes mer opptatt av ordningens kostnader, enn av de verdiene ordningen representerer for utsatte grupper – og for samfunnet. Stortingsvalget 2017 kan representere et tidsskille.

 3. Kuttforslag skaper advokatstorm

  I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 ble det fremmet forslag om å redusere reisegodtgjørelsen for advokater som jobber med strafferett og fri rettshjelp. Forslaget vekker nå sterke reaksjoner blant advokater over hele landet, og har også utløst betydelig aktivitet i Advokatforeningen.

 4. Meget vellykket aksjonsstart

  Advokatforeningens Rettshjelpsaksjon fikk en meget vellykket start. Flere titalls advokater, mye publikum og alle de toneangivende riksmediene var til stede ved åpningen av aksjonsstanden utenfor Oslo tingrett mandag morgen.

 5. Til våre medlemmer - Vi behøver din solidaritet, ditt engasjement og din hjelp!

  Som du sikkert har fått med deg, er det slutt på Advokatforeningens tålmodighet med myndighetenes stadige nedprioriteringer av rettshjelpsordningen. Vårt høyeste organ, representantskapet, vedtok i mai enstemmig å gå til aksjon for å styrke rettshjelpen.