Nyheter - Rettshjelpsaksjonen

 1. Fremtidens fri rettshjelp

  Vilkårene for fri rettshjelp er i liten grad gjenstand for kvalifisert politisk oppmerksomhet og debatt. Politikerne synes mer opptatt av ordningens kostnader, enn av de verdiene ordningen representerer for utsatte grupper – og for samfunnet. Stortingsvalget 2017 kan representere et tidsskille.

 2. Kuttforslag skaper advokatstorm

  I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 ble det fremmet forslag om å redusere reisegodtgjørelsen for advokater som jobber med strafferett og fri rettshjelp. Forslaget vekker nå sterke reaksjoner blant advokater over hele landet, og har også utløst betydelig aktivitet i Advokatforeningen.

 3. Statsbudsjettet 2017: Burde skryte – ikke kutte

  Økningen til fri rettshjelp i Anders Anundsens tid har hjulpet mange flere voldsutsatte barn enn tidligere justisministere har klart. Det bør han skryte av. I stedet nedprioriteres rettshjelpsordningen i dagens forslag til statsbudsjett.

 4. Stortinget skal behandle forslag om å styrke rettshjelpsordningen

  Dagen etter at Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut sitt forslag om å halvere salærsatsen for advokaters reise, fremmet Miljøpartiet De Grønne (MDG) et forslag på Stortinget om å styrke ordningen med fri rettshjelp.

 5. Staten vil la advokater ta reisekostnadene selv

  Justisdepartementets høring «Forslag til endring i forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv.» foreslår å halvere salærsatsen for reiser for advokater. I høst arrangerte Advokatforeningen rettshjelpsaksjonen for å heve salærsatsen, men nå opplever vi i praksis at det motsatte skjer.

 6. Meget vellykket aksjonsstart

  Advokatforeningens Rettshjelpsaksjon fikk en meget vellykket start. Flere titalls advokater, mye publikum og alle de toneangivende riksmediene var til stede ved åpningen av aksjonsstanden utenfor Oslo tingrett mandag morgen.

 7. Til våre medlemmer - Vi behøver din solidaritet, ditt engasjement og din hjelp!

  Som du sikkert har fått med deg, er det slutt på Advokatforeningens tålmodighet med myndighetenes stadige nedprioriteringer av rettshjelpsordningen. Vårt høyeste organ, representantskapet, vedtok i mai enstemmig å gå til aksjon for å styrke rettshjelpen.